Đào tạo Kỹ năng Tư duy sáng tạo cho Tập Đoàn Thiên Long

Ngày 15 / 03 / 2013, Tập Đoàn Thiên Long đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương Trình Đào Tạo ” Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo ” cho toàn bộ các Cán Bộ Quản Lý của mình

Một số hình ảnh của Chương trình đào tạo :

dao tao ky nang giao tiep thien long Đào tạo Kỹ năng Tư duy sáng tạo cho Tập Đoàn Thiên Long

l am viec nhom Đào tạo Kỹ năng Tư duy sáng tạo cho Tập Đoàn Thiên Long

lam viec nhom 2 Đào tạo Kỹ năng Tư duy sáng tạo cho Tập Đoàn Thiên Long

phat thao nhom Đào tạo Kỹ năng Tư duy sáng tạo cho Tập Đoàn Thiên Long

IMG 3004 Đào tạo Kỹ năng Tư duy sáng tạo cho Tập Đoàn Thiên Long

Một số khóa học khác thường xuyên khai giảng tại Cuộc Sống Đúng Nghĩa

kỹ năng bán hàng – Kỹ năng giao tiếp – Kỹ năng thuyết trình